Seçili bir dosyada sütunların biçimini tanımlamak ve her veri tablosunun şemasını belirtmek için Metin Biçimi Tanımla iletişim kutusunu kullanın. Metin Biçimi Tanımla iletişim kutusunda bulunan pek çok denetimden bazıları şunlardır:

Ekle

Veri Türü, Ad ve Genişlik alanlarındaki değerleri kullanarak bir sütun ekler.

Karakterler

ANSI veya OEM. OEM ANSI özellikte olmayan bir karakter kümesini belirtir ve Tablolar listesinde seçilen öğenin biçimi tanımlanmamışsa varsayılan ayardır.

Sütun Adı Üstbilgisi

Seçili tablonun ilk satırındaki sütunların sütun adları olarak kullanılıp kullanılmayacağını belirtir. Tablolar listesinde seçilen öğenin biçimi tanımlanmamışsa varsayılan ayar YANLIŞ (işareti kaldırılmış) seçeneğidir.

Sütunlar

Tablolar listesinde seçilen tablodaki her sütunun sütun adını listeler ve tablodaki sütunların sırasını yansıtır.

Veri Türü

BIT, BYTE, CHAR, CURRENCY, DATE, FLOAT, INTEGER, LONGCHAR, SHORT veya SINGLE olabilir. Veri türleri için "dd-mmm-yy", "mm-dd-yy", "mmm-dd-yy", "yyyy-mm-dd" veya "yyyy-mmm-dd" kullanın. ("mm" ayın sayıyla gösterilişini; "mmm" ise ayın yazıyla gösterilişidir.)

Ayırıcı

Sütunları ayırmak için kullanılacak özel ayırıcı karakter. Yalnızca tek bir karakter olmalıdır, çift tırnak işareti (") kullanılamaz. Biçim kutusundan Özel Sınırlı seçildiğinde bu seçenek etkindir.

Biçim

Ayrılmış veya sabit uzunlukta. Ayrılmış olduğunda, kullanılan ayırıcı türünü belirtir: virgül (CSV), sekme veya özel karakter (özel). Tablolar listesinde seçili öğenin biçimi tanımlanmamışsa varsayılan olarak CSV Sınırlı seçeneği ayarlıdır.

Biçim için sabit uzunluk seçilmişse ve Sütun Adı Üstbilgisi seçili ise, ilk satır virgülle ayrılmalıdır.

Tahmin Et

Tablonun içeriğinde Biçim liste kutusu seçimine göre arama yaparak seçili tablodaki sütunların veri türü, ad ve genişlik değerlerini oluşturmak için tıklatın. Tablo biçimi sınırlı olduğunda etkindir. Sütunlar listesinde daha önce tanımlanmış sütunlar temizlenir ve yerlerine yeni girişler konur. Sütun Adı Üstbilgisi seçili değilse, sütun adları "F1", "F2", vb. şeklinde oluşturulur.

Bu işlevsellik yalnızca 64.513 bayttan az olan sütunlarda çalışır.

Değiştir

Veri Türü, Ad ve Genişlik alanlarındaki değerleri kullanarak seçili sütunu değiştirmek için tıklatın.

Adı

Seçili sütunun adı. Varolan bir sütun veya yeni bir sütun için yeni bir sütun adı belirtmek istiyorsanız bunu kullanın.

Sütun Adı Üstbilgisi seçili ise, görüntülenen sütun adı yoksayılır.

Kaldır

Seçili sütunu siler.

Taranacak Satırlar

Sütunları ve sütun veri türlerini ayarlarken Kurulum programının veya sürücünün tarayacağı satır sayısı. Tablolar listesinde seçili öğenin biçimi tanımlanmamışsa bu değer varsayılan olarak 25’tir, ancak 1 - 32767 arasında herhangi bir sayı olabilir.

Tablolar

ODBC Text Kurulumu iletişim kutusunda seçili dizinde belirtilen uzantıların listesi ile eşleşen tüm dosyaları listeler.

<Varsayılan> seçildiğinde, Sütunlar listesi devre dışı olur.

Genişlik

Değer CHAR veya LONGCHAR sütunları için değiştirilebilir. Diğer veri türleri için Genişlik devre dışıdır ve hiçbir değer görüntülenmez. Tablolar listesinde seçili öğenin biçimi tanımlanmamışsa varsayılan olarak 1 değeri ayarlıdır.

Ayrıca bkz.