In het dialoogvenster Tekstindeling opgeven kunt u de indeling voor kolommen in een geselecteerd bestand definiëren en het schema voor elke gegevenstabel opgeven. Het dialoogvenster Tekstindeling opgeven bevat onder meer de volgende besturingselementen:

Toevoegen

Hiermee voegt u een kolom toe aan de hand van de waarden in de velden Gegevenstype, Naam en Breedte.

Tekens

ANSI of OEM. OEM geeft een niet op ANSI gebaseerde tekenset aan en is de standaardinstelling als de indeling van het geselecteerde item in de lijst Tabellen niet is gedefinieerd.

Kolomnamen

Hiermee wordt aangegeven of de kolommen in de eerste rij van de geselecteerde tabel als kolomnamen worden gebruikt. De standaardinstelling is FALSE (niet geselecteerd) als de indeling van het geselecteerde item in de lijst Tabellen niet is gedefinieerd.

Kolommen

Hier worden de kolomnamen voor de kolommen in de geselecteerde tabel in de lijst Tabellen weergegeven en wordt de volgorde van de kolommen in de tabel aangeduid.

Gegevenstype

Mogelijke waarden zijn BIT, BYTE, CHAR, CURRENCY, DATA, FLOAT, INTEGER, LONGCHAR, SHORT en SINGLE. Voor datumgegevenstypen gebruikt u "dd-mmm-jj", "mm-dd-jj", "mmm-dd-jj", "jjjj-mm-dd" of "jjjj-mmm-dd" ("mm" staat voor de maandnummers, "mmm" staat voor de maandletters).

Scheidingsteken

Het aangepaste scheidingsteken waarmee kolommen worden gescheiden. Dit scheidingsteken kan uit slechts één teken bestaan en u kunt geen dubbele aanhalingstekens (") gebruiken. Deze optie is ingeschakeld als Scheidingstekens is geselecteerd in het veld Indeling.

Indeling

Deze bevat scheidingstekens of heeft een vaste lengte. Als de indeling scheidingstekens bevat, geeft dit veld het soort scheidingsteken aan dat is gebruikt: komma (CSV), tab of een speciaal teken (aangepast). De standaardinstelling is CSV-bestand als de indeling van het geselecteerde item in de lijst Tabellen niet is gedefinieerd.

Als Indeling is ingesteld op Vaste lengte en Kolomnamen is geselecteerd, moet de eerste regel zijn gescheiden door komma’s.

Schatten

Klik hierop om het gegevenstype, de naam en de breedte te genereren voor de kolommen in de geselecteerde tabel door de tabelinhoud te analyseren volgens de selectie in de keuzelijst Indeling. Deze optie is ingeschakeld als de tabelindeling scheidingstekens bevat. Eerder gedefinieerde kolommen in de lijst Kolommen worden door de nieuwe vermeldingen vervangen. Als Kolomnamen niet is geselecteerd, worden de kolomnamen gegenereerd als "F1", "F2", enzovoort.

Deze functionaliteit werkt alleen voor kolommen die kleiner dan 64.513 bytes zijn.

Wijzigen

Klik hierop om een geselecteerde kolom te wijzigen aan de hand van de waarden in de velden Gegevenstype, Naam en Breedte.

Naam

De naam van een geselecteerde kolom. In dit veld kunt u een nieuwe kolomnaam opgeven voor een bestaande of een nieuwe kolom.

Als Kolomnamen is geselecteerd, wordt de weergegeven kolomnaam genegeerd.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u een geselecteerde kolom.

Te analyseren rijen

Het aantal rijen dat door de installatie of het stuurprogramma wordt genalyseerd tijdens het instellen van de kolommen en hun gegevenstypen. De standaardwaarde is 25 als de indeling van het geselecteerde item in de lijst Tabellen niet is gedefinieerd, maar kan elk willekeurig getal tussen 1 en 32767 zijn.

Tabellen

Hier worden alle bestanden vermeld die overeenkomen met de extensies in de geselecteerde map in het dialoogvenster ODBC-instellingen voor tekst.

Als <standaard> is geselecteerd, is de lijst Kolommen uitgeschakeld.

Breedte

De waarde kan worden gewijzigd voor kolommen van het type CHAR of LONGCHAR. Voor andere gegevenstypen is Breedte uitgeschakeld en wordt er geen waarde weergegeven. De standaardinstelling is 1 als de indeling van het geselecteerde item in de lijst Tabellen niet is gedefinieerd.

Zie tevens