השתמש בתיבת הדו-שיח הגדרת תבנית טקסט כדי להגדיר את התבנית עבור עמודות בקובץ נבחר וציין את הסכמה עבור כל טבלת נתונים. תיבת הדו-שיח הגדרת תבנית טקסט מכילה, בין היתר, את הפקדים הבאים:

הוסף

הוספת עמודה באמצעות הערכים בשדות סוג נתונים, שם ורוחב.

תווים

ANSI או OEM. OEM מציין ערכת תווים שאינה ANSI ומשמש כברירת מחדל כאשר התבנית של הפריט הנבחר ברשימה טבלאות לא הוגדר.

כותרת שם עמודה

קביעה אם עמודות השורה הראשונה בטבלה הנבחרת ישמשו כשמות עמודות. מוגדר כברירת מחדל ל- FASLE (נקי) אם התבנית של הפריט הנבחר ברשימה טבלאות לא הוגדר.

עמודות

פירוט שמות העמודות עבור כל עמודה בטבלה הנבחרת ברשימה טבלאות ושיקוף הסדר של העמודות בטבלה.

סוג נתונים

יכול להיות BIT, BYTE, CHAR, CURRENCY, DATE, FLOAT, INTEGER, LONGCHAR, SHORT או SINGLE. עבור סוגי נתוני תאריך, השתמש באפשרויות "dd-mmm-yy", "mm-dd-yy", "mmm-dd-yy", "yyyy-mm-dd" או "yyyy-mmm-dd". ("mm" מציין מספרים עבור חודשים; "mmm" מציין אותיות עבור חודשים).

מפריד

התו המפריד המותאם אישית שימש להפרדת עמודות. יש לציין תו אחד בלבד, ולא ניתן להשתמש במרכאות כפולות ("). אפשרות זו מופעלת כאשר האפשרות מופרד באופן מותאם אישית נבחרת מתוך התיבה תבנית.

תבנית

מופרדת או בעלת אורך קבוע. אם התבנית מופרדת, מציין את סוג המפריד שנמצא בשימוש: פסיק (CSV), טאב או תו מיוחד (מותאם אישית). מוגדר כברירת מחדל למופרד באמצעות פסיקים אם התבנית של הפריט הנבחר ברשימה טבלאות לא הוגדר.

אם השדה תבנית כולל אורך קבוע והאפשרות כותרת שם עמודה נחברת, השורה הראשונה חייבת להיות מופרדת באמצעות פסיקים.

נחש

לחץ כדי ליצור את ערכי סוג הנתונים, השם והרוחב עבור העמודות בטבלה הנבחרת על-ידי סריקת תוכן הטבלה בהתאם לבחירה בתיבת הרשימה תבנית. אפשרות זו זמינה כאשר תבנית הטבלה מופרדת. עמודות שהוגדרו בעבר ברשימה עמודות מנוקות ומוחלפות בערכים חדשים. אם האפשרות כותרת שם עמודה לא נבחרת, שמות העמודה נוצרים כ-"F1", "F2" וכן הלאה.

פונקציונליות זו פועלת רק בעמודות הכוללות פחות מ- 64,513 בתים

שנה

לחץ כדי לשנות את העמודה הנבחרת באמצעות הערכים בשדות סוג נתונים, שם ורוחב.

שם

שם העמודה הנבחרת. השתמש כדי לציין שם עמודה חדש עבור עמודה קיימת או עמודה חדשה.

אם האפשרות כותרת שם עמודה נבחרת, המערכת מתעלמת משם העמודה שמוצג.

הסר

מחיקת העמודה הנבחרת.

שורות לסריקה

מספר השורות שתוכנית ההתקנה או מנהל ההתקן יסרקו בעת הגדרת העמודות וסוגי הנתונים של העמודות. ערך זה מוגדר כברירת מחדל ל- 25 אם תבנית הפריט הנבחרת ברשימה טבלאות לא הוגדרה, אך יכול להיות כל מספר בין 1 ל- 32767.

טבלאות

פירוט כל הקבצים שמתאימים לרשימת הסיומות שצוינו בספריה הנבחרת בתיבת הדו-שיח התקנת ODBC.

כאשר האפשרות <ברירת מחדל> נבחרת, הרשימה עמודה אינה זמינה.

רוחב

ניתן לשנות את הערך עבור עמודות CHAR או LONGCHAR. עבור סוגי נתונים אחרים, האפשרות רוחב אינה זמינה ולא מוצג כל ערך. מוגדר כברירת מחדל ל- 1 אם התבנית של הפריט הנבחר ברשימה טבלאות לא הוגדר.

ראה גם