הגדרות הרישום של IISAM נכתבות כאשר מתבצעת קריאה ל- DLLRegisterServer בכלל DLL תואם של IISAM. הגדרות הרישום של IISAM מוסרות כאשר מתבצעת קריאה ל-DLLUnregisterServer. פונקציית DLLRegisterServer זו נקראת באופן דינאמי על-ידי פונקציית Jet ODBC עבור כל DLL של IISAM. לדוגמה, אם מתבצע ניסיון ליצור חיבור באמצעות IISAM כלשהו והחיבור נכשל בתחילה, מנהל ההתקן ינסה לאתחל IISAM זה (על-ידי קריאה ל- DLLRegisterServer) וינסה שוב ליצור את החיבור.