มีการเขียนการตั้งค่ารีจิสทรี IISAM เมื่อ DLLRegisterServer ถูกเรียกในแต่ละ IISAM DLL มีการลบการตั้งค่ารีจิสทรี IISAM เมื่อ DLLUnregisterServer ถูกเรียก ฟังก์ชัน DLLRegisterServer จะถูกเรียกโดยฟังก์ชัน Jet ODBC สำหรับแต่ละ IISAM DLL ตัวอย่างเช่น หากการเชื่อมต่อพยายามจะใช้ IISAM ใดๆ และการเชื่อมต่อล้มเหลว โปรแกรมควบคุมจะพยายามเริ่มต้น IISAM นี้ (โดยเรียก DLLRegisterServer) และพยายามเชื่อมต่อใหม่

สารบัญ