ตารางต่อไปนี้แสดงแฟ้มที่คอมโพเนนต์ของ ODBC Desktop Database Drivers 4.0 ต้องการใช้งาน แฟ้มเหล่านี้ถูกติดตั้งอยู่ในไดเรกทอรี \Windows\System directory หรือ \Windows\System32 หากแฟ้ม ODBC เหล่านี้ถูกติดตั้งอยู่ในไดเรกทอรีอื่นก่อนหน้านี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้แฟ้มที่ใหม่กว่าในไดเรกทอรี \Windows\System (หรือ System32)

อาจมีความต้องการใช้งานบางแฟ้มมากกว่าหนึ่งคอมโพเนนต์ คุณต้องกระจายแฟ้มเหล่านี้อีกครั้ง หากคุณต้องการกระจาย ODBC Desktop Database Drivers อีกครั้งด้วยโปรแกรมประยุกต์เชิงพาณิชย์ของคุณ

แฟ้มต่อไปนี้เป็นแฟ้มทั่วไปของ ODBC Desktop Database Drivers:

 • Ds16gt.dll
 • Ds32gt.dll
 • Expsrv.dll
 • Msjint40.dll
 • Msjet40.dll
 • Msjter40.dll
 • Msjtes40.dll
 • Msvcrt40.dll
 • Odbc16gt.dll
 • Odbc32.dll
 • Odbc32gt.dll
 • Odbccp32.cpl
 • Odbccp32.dll
 • Odbccr32.dll
 • Odbcinst.chm
 • Odbcint.dll
 • Odbcjet.chm
 • Odbcji32.dll
 • Odbcjt32.dll
 • Odbctl32.dll
 • Odbctrac.dll
 • Vbajet32.dll

สารบัญ