Na poniższej liście są wymienione pliki wymagane przez poszczególne składniki sterownika ODBC Desktop Database Drivers 4.0. Pliki te są instalowane w katalogu \Windows\System lub \Windows\System32. Jeśli pliki ODBC były instalowane wcześniej w innym katalogu, upewnij się, że są używane nowsze pliki z katalogu \Windows\System (lub System32).

Niektóre pliki są wymagane przez więcej niż jeden składnik. Pliki te muszą zostać rozpowszechnione, jeśli sterownik ODBC Desktop Database Drivers ma być używany z aplikacjami komercyjnymi.

Następujące pliki są wspólne dla każdego sterownika ODBC Desktop Database Drivers:

 • Ds16gt.dll
 • Ds32gt.dll
 • Expsrv.dll
 • Msjint40.dll
 • Msjet40.dll
 • Msjter40.dll
 • Msjtes40.dll
 • Msvcrt40.dll
 • Odbc16gt.dll
 • Odbc32.dll
 • Odbc32gt.dll
 • Odbccp32.cpl
 • Odbccp32.dll
 • Odbccr32.dll
 • Odbcinst.chm
 • Odbcint.dll
 • Odbcjet.chm
 • Odbcji32.dll
 • Odbcjt32.dll
 • Odbctl32.dll
 • Odbctrac.dll
 • Vbajet32.dll