Ponieważ wiele produktów firmy Microsoft korzysta z ODBC jako składnika podstawowego, a ponadto rozpowszechnia sterowniki ODBC, pomoc techniczna firmy Microsoft traktuje ODBC jako część każdego produktu, który zawiera ODBC jako składnik. Pomoc techniczna do ODBC jest świadczona zgodnie z warunkami umowy pomocy technicznej dla tego produktu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację danego produktu.