Sterownik ODBC Desktop Database Drivers w wersji 4.0 zawiera następujące pliki ISAM dla sterownika programu Paradox:

32-bitowa usługa ISAM Wersje programu Paradox

Mspdox40.dllOdpdx32.dll

Paradox 3.x Paradox 4.xParadox 5.x