ODBC Desktop Database Drivers 4.0 sisältää seuraavat ISAM-tiedostot Paradoxia varten:

32-bittinen ISAM Paradoxin versiot

Mspdox40.dllOdpdx32.dll

Paradox 3.x Paradox 4.xParadox 5.x