Määritä tekstimuoto -valintaikkunan avulla voit määrittää valitun tiedoston sarakkeiden muodon sekä kunkin arvotaulukon rakenteen. Määritä tekstimuoto -valintaikkuna sisältää muun muassa seuraavat ohjausobjektit:

Lisää

Lisää sarakkeen käyttämällä Tyyppi-, Nimi- ja Leveys-kenttien arvoja.

Merkit

ANSI tai OEM. OEM määrittää muun kuin ANSI-merkistön, ja se on oletusarvo, jos Taulukot-luettelossa valitun kohteen muotoa ei ole määritetty.

Sarakenimitunniste

Määrittää, käytetäänkö valitun taulukon ensimmäisen rivin sarakkeita sarakkeiden niminä. Oletusarvo on FALSE (ei valittu), jos Taulukot-luettelossa valitun kohteen muotoa ei ole määritetty.

Sarakkeet

Näyttää luettelon Taulukot-luettelossa valittujen sarakkeiden nimistä ja ilmaisee sarakkeiden järjestyksen taulukossa.

Tietotyyppi

Voi olla BIT, BYTE, CHAR, CURRENCY, DATE, FLOAT, INTEGER, LONGCHAR, SHORT, tai SINGLE. Käytä päivämäärätietotyyppien yhteydessä muotoja "dd-mmm-yy", "mm-dd-yy", "mmm-dd-yy", "yyyy-mm-dd" tai "yyyy-mmm-dd". ("mm" tarkoittaa kuukausien määrää ja "mmm" kuukausien kirjaimia.)

Erotin

Käyttäjän määrittämä erotinmerkki, jota käytetään sarakkeiden erottamiseen. Erottimen pitää olla yksi merkki. Lainausmerkkejä (") ei saa käyttää erottimena. Vaihtoehto on käytössä, kun Käytt. määrittämä -vaihtoehto on valittuna Muoto-ruudussa.

Muoto

Joko eroteltu tai kiinteämittainen. Jos muoto on eroteltu, ohjausobjekti ilmaisee käytettävän erottimen tyypin. Erottimena voi toimia pilkku (CSV), sarkain tai erikoismerkki (käyttäjän määrittämä). Oletusarvo on CSV-teksti, jos Taulukot-luettelossa valitun kohteen muotoa ei ole määritetty.

Jos Muoto on kiinteämittainen ja Sarakenimitunniste on valittu, ensimmäisen rivin pitää olla pilkulla eroteltu.

Arvaa

Valitsemalla tämän voit luoda tietotyyppi-, nimi- ja leveysarvot valitun taulukon sarakkeille käymällä läpi taulukon sisällön Muoto-luetteloruudun valinnan mukaan. Vaihtoehto on käytössä, kun taulukko on muodoltaan eroteltu. Sarakkeet-luettelon aiemmin määritettyjen sarakkeiden valinta poistetaan ja korvataan uusilla merkinnöillä. Jos Sarakenimitunniste ei ole valittuna, sarakkeiden nimet luodaan muodossa "F1", "F2" ja niin edelleen.

Toiminto toimii vain sarakkeissa, jotka ovat pienempiä kuin 64 513 tavua.

Muokkaa

Valitsemalla tämän voi muokata valittua saraketta käyttämällä Tyyppi-, Nimi- ja Leveys-kenttien arvoja.

Nimi

Valittu sarakkeen nimi. Käytetään uuden sarakenimen määrittämisessä joko olemassa olevalle sarakkeelle tai uudelle sarakkeelle.

Jos Sarakenimitunniste on valittuna, näkyvissä oleva sarakenimi ohitetaan.

Poista

Poistaa valitun sarakkeen.

Läpikäytävät rivit

Niiden rivien lukumäärä, jotka asennus tai ohjain käy läpi sarakkeita ja sarakkeiden tietotyyppejä määritettäessä. Oletusarvo on 25, jos Taulukot-luettelossa valitun kohteen muotoa ei ole määritetty. Arvo voi kuitenkin olla mikä tahansa luku väliltä 1-32767.

Taulukot

Näyttää luettelon kaikista tiedostoista, jotka vastaavat ODBC Tekstin asennus -valintaikkunassa valitussa kansiossa määritettyä tunnisteiden luetteloa.

Kun <oletusarvo>on valittuna, Sarakkeet-luettelo ei ole käytössä.

Leveys

Arvoa voi muuttaa CHAR- tai LONGCHAR-sarakkeiden yhteydessä. Muiden tietotyyppien yhteydessä Leveys-vaihtoehto ei ole käytössä, eikä arvoa näytetä. Oletusarvo on 1, jos Taulukot-luettelossa valitun kohteen muotoa ei ole määritetty.

Katso myös