Če želite določiti obliko stolpcev v izbrani datoteki in shemo za vsako tabelo s podatki, uporabite pogovorno okno Določanje oblike besedila. Pogovorno okno Določanje oblike besedila poleg drugih vsebuje tudi naslednje kontrolnike:

Dodaj

Doda stolpec in za to uporabi vrednosti, ki ji določite v poljih Vrsta podatkov, Ime in Širina.

Znaki

ANSI ali OEM. OEM označuje nabor znakov, ki niso ANSI, in je privzeta oblika, če oblika elementa, izbranega na seznamu Tabele, ni določena.

Glava z imenom stolpca

Določi, ali bodo stolpci izbrane prve vrstice tabele uporabljeni kot imena stolpcev. Privzeto je polje počiščeno, če oblika izbranega elementa na seznamu Tabele ni določena.

Stolpci

Navede imena stolpcev za vsak stolpec v izbrani tabeli na seznamu Tabele in prikaže vrstni red stolpcev v tabeli.

Vrsta podatkov

Lahko je BIT, BYTE, CHAR, CURRENCY, DATE, FLOAT, INTEGER, LONGCHAR, SHORT ali SINGLE. Za vrste datumov uporabite oblike »dd–mmm–ll«, »mm–dd–ll«, »mmm–dd–ll«, »lll–mm–dd« ali »llll–mmm–dd«. (»mm« pomeni številko meseca; »mmm« pa prve tri črke imena.)

Ločilo

Privzeti znak za ločevanje stolpcev. Vsebuje lahko največ en znak, dvojnih narekovajev (") ne smete uporabiti. Ta možnost je omogočena, ko je v polju Oblika izbrana možnost Ločilo po meri.

Oblika

Ločena ali fiksna dolžina. Če je oblika ločena, označuje vrsto uporabljenega ločila: vejica (CSV), tabulator ali posebni znak (po meri). Privzeta vrednost je Ločilo CSV , če oblika izbranega elementa na seznamu Tabele ni določena.

Če ima Oblika fiksno dolžino in je izbrana možnost Glava z imenom stolpca, mora biti prva vrstica ločena z vejico.

Ugibanje

Kliknite, če želite ustvariti vrsto podatkov, ime in vrednosti širine stolpcev v izbrani tabeli, tako da pregledate vsebino tabele glede na izbrano polje na seznamu Oblika. Možnost je omogočena, ko je oblika tabele ločena. Prej določeni stolpci na seznamu Stolpci so počiščeni in zamenjani z novimi vnosi. Če možnost Glava z imenom stolpca ni izbrana, so stolpci poimenovani »F1«, »F2« in tako naprej.

To deluje samo za stolpce, ki so manjši od 64,513 bajtov.

Spremeni

Kliknite, če želite spremeniti izbrani stolpec in za to uporabiti vrednosti v poljih Vrsta podatkov, Ime in Širina.

Ime

Ime izbranega stolpca. Uporabite za določanje novega imena stolpca za obstoječ ali nov stolpec.

Če je izbrana možnost Glava z imenom stolpca, prikazano ime stolpca ne bo upoštevano.

Odstrani

Izbriše izbrani stolpec.

Vrstice za pregled

Število vrstic, ki jih namestitev ali gonilnik pregleda ob nastavitvi stolpcev in vrst podatkov vrst v stolpcih. Privzeta vrednost je 25, če oblika izbranega elementa na seznamu Tabele ni bila določena. Lahko pa je katera koli številka od 1 do 32767.

Tabele

Navaja vse datoteke, ki se ujemajo s seznamom pripon, določenih v izbranem imeniku pogovornega okna Namestitev ODBC Text.

Ko je izbrana vrednost <privzeto>, je seznam Stolpci onemogočen.

Širina

Spreminjate lahko vrednosti za stolpce CHAR ali LONGCHAR. Za druge vrste podatkov je možnost Širina onemogočena in ni prikazana nobena vrednost. Privzeta vrednost je 1, če oblika izbranega elementa na seznamu Tabele ni določena.

Glejte tudi