Nastavitve registra IISAM so zapisane, ko je strežnik DLLRegisterServer poklican za vsak posamezni IISAM DLL. Nastavitve registra IISAM so odstranjene, ko je strežnik DLLUnregisterServer poklican. Funkcija DLLRegisterServer je dinamično klicana s strani funkcije Jet ODBC za vsak IISAM DLL. Če boste npr. povezavo poskušali vzpostaviti s programom IISAM in povezava ne bo uspela, bo gonilnik poskušal inicializirati program IISAM (tako, da bo poklical DLLRegisterServer) in ponovno vzpostaviti povezavo.