Pogovorno okno Namestitev ODBC Text poleg drugih vsebuje tudi naslednje kontrolnike:

Informacije o viru podatkov

Identificira datoteko. Polje Opis, ki je privzeto prazno, lahko vsebuje opisne kvalifikatorje.

Zbirka podatkov

Privzeto mesto datoteke. Če želite zamenjati mesto, kliknite možnost Izberi imenik.

Datoteke

Navaja datotečne pripone besedilnih datotek v viru podatkov. Če želite uporabiti vse datoteke v imeniku, potrdite polje Privzeto (*.*). Če želite uporabiti samo datoteke z določenimi datotečnimi priponami, počistite polje Privzeto (*.*) in dodajte želene pripone. Ko je polje Privzeto (*.*) počiščeno, so privzete pripone *.asc, *.csv, *.tab in *.txt.

Če želite dodati pripono, jo vnesite v polje Pripona in kliknite Dodaj. Pripona mora biti v obliki *.xxx. Če želite uporabiti datoteke .dat, vnesite *.dat. Če želite odstraniti pripono, jo izberite na seznamu Pripona in kliknite Odstrani.

Določi obliko

Če želite določiti obliko stolpcev v izbrani datoteki in shemo za vsako tabelo s podatki, uporabite pogovorno okno Določi obliko besedila.

Opomba:
Ko je uporabljen gonilnik besedil, se ustvari datoteka brez pripone, če je izjava CREATE TABLE izvršena z imenom, ki nima končnice. Če želite v pogovornem oknu Določi obliko besedila prikazati datoteke brez pripon, je na Seznamu prilog v pogovornem oknu Namestitev ODBC Text treba dodati »*.«.

Opomba:
Podrobne in programske informacije o gonilniku so v knjižnici MSDN. Druge informacije lahko najdete, če kliknete Pretvarjanje podatkovnega vira, Vnosi v register IISAM, Besedilne datoteke ISAM in v datoteki pomoči Splošne datoteke komponent ODBC.

Glejte tudi