ODBC Tekstin asennus -valintaikkuna sisältää muun muassa seuraavat ohjausobjektit:

Tietolähteen tiedot

Määrittää tiedoston. Oletusarvon mukaan tyhjänä oleva Kuvaus-kenttä voi sisältää kuvaavia tarkenteita.

Tietokanta

Tiedoston oletussijainti. Jos haluat käyttää eri sijaintia, valitse Valitse kansio.

Tiedostot

Näyttää luettelon tietolähteessä olevien tekstitiedostojen tiedostonimien tunnisteista. Jos haluat käyttää kaikkia kansion tiedostoja, valitse Oletusarvo (*.*) -valintaruutu. Jos haluat käyttää vain tiedostoja, joilla on tiettyjä tunnisteita, poista Oletusarvo (*.*) -valintaruudun valinta ja lisää haluamasi tunnisteet. Kun Oletusarvo (*.*) -valintaruudun valinta on poistettu, oletustunnisteet ovat *.asc, *.csv, *.tab ja *.txt.

Voit lisätä tunnisteen kirjoittamalla tunnisteen Tunniste-ruutuun ja valitsemalla Lisää. Tunnisteessa pitää käyttää muotoa *.xxx. Jos esimerkiksi haluat käyttää .dat-tiedostoja, kirjoita *.dat. Voit poistaa tunnisteen valitsemalla tunnisteen Tunniste-luettelosta ja valitsemalla sitten Poista.

Määritä muoto

Määritä tekstimuoto -valintaikkunan avulla voit määrittää valitun tiedoston sarakkeiden muodon sekä kunkin arvotaulukon rakenteen.

Huomautus:
Teksti-ohjainta käytettäessä tiedosto luodaan ilman tunnistetta, kun CREATE TABLE -lause suoritetaan nimellä, jossa ei ole tunnistetta. Jotta tunnisteettomat tiedostot näkyisivät Määritä tekstimuoto -valintaikkunassa, "*." on lisättävä ODBC Tekstin asennus -valintaikkunan Tunnisteluettelo-kohtaan.

Huomautus:
Yksityiskohtaisia ja ohjelmallisia tietoja ohjaimesta on MSDN-kirjastossa. Muita tietoja on tämän ohjetiedoston kohdissa Tietolähdemuunnos, IISAM-rekisterimerkinnät, Teksti ISAM -tiedostot ja Yleiset ODBC-osatiedostot.

Katso myös