Jos asennuksen yhteydessä ei ole määritetty tietokantaa, käyttäjää pyydetään valitsemaan tietokantatiedosto muodostettaessa yhteyttä tietolähteeseen.

Jos käytössä on Microsoft Access -ohjain, avaa tietokanta Valitse tietokanta -valintaikkunan kautta valitsemalla ODBC Microsoft Accessin Asennus -valintaikkuna -valintaikkunassa Valitse. Valitse tietokanta -valintaikkuna sisältää muun muassa seuraavat ohjausobjektit:

Tietokannan nimi

Olemassa olevan tietokantatiedoston nimi ja .mdb-tunniste.

Vain luku

Määrittää tietokannan vain luku -tyyppiseksi ja estää kaikki päivitykset.

Yksityinen

Kun tämä vaihtoehto on valittuna, tietokanta avautuu Yksityinen-tilassa. Tila rajaa tietokannan käytön vain yhdelle käyttäjälle kerrallaan ja parantaa suorituskykyä. Kun vaihtoehto ei ole valittuna, tietokanta avautuu Jaettu-tilassa, jolloin useat käyttäjät voivat käyttää tietokantaa samanaikaisesti.