Ako nije navedena nijedna baza podataka pri instalaciji, od vas će biti zatraženo da izaberete datoteku baze podataka kada se povezujete na izvor podataka.

Ako koristite Microsoft Access upravljački program, kliknite na dugme Izaberi u dijalogu Dijalog „Instalacioni program za ODBC Microsoft Access“ kako biste otvorili postojeću bazu podataka pomoću dijaloga Izbor baze podataka, koji, između ostalih, sadrži i sledeće kontrole:

Ime baze podataka

Ime postojeće datoteke baze podataka sa .mdb oznakom tipa datoteke.

Samo za čitanje

Označava da je datoteka samo za čitanje i sprečava ažuriranje.

Isključivo

Ako izaberete ovu kontrolu, baza podataka se otvara u režimu „Isključivo“, koji ograničava pristup samo na jednog korisnika i poboljšava efikasnost. Ako ova kontrola nije izabrana, baza podataka se otvara u režimu „Deljeno“ i može da joj pristupi više korisnika istovremeno.