32-bitni izvori podataka koji se koriste sa ODBC upravljačkim programima za baze podataka za radnu površinu verzijom 2.0 automatski se konvertuju u 32-bitne izvore podataka za upravljačke programe verzije 4.0. Za 16-bitne izvore podataka nije obezbeđena konverzija. Da biste promenili 16-bitni izvor podataka u 32-bitni, kreirajte novi 32-bit izvor podataka, a zatim (opcionalno) izbrišite stari 16-bitni izvor podataka. 32-bitni izvor podataka i 16-bitni izvor podataka ne mogu da dele isto ime.