32-битовите източници на данни, използвани с ODBC Desktop Database Drivers версия 2.0, са автоматично преобразувани за 32-битови източници на данни за драйверите на версия 4.0. Не е осигурено преобразуване за 16-битови източници на данни. За да промените даден 16-битов източник на данни на 32-битов, създайте 32-битов източник на данни, след което (по желание) изтрийте стария 16-битов източник на данни. 32-битов и 16-битов източници на данни не могат да споделят едно и също име.

Съдържание