ODBC Desktop Database Drivers версия 4.0 включително следните ISAM файлове за драйвера на Microsoft dBASE:

32-битов ISAM Версия dBASE

Msxbse40.dllOddbse32.dll

dBASE IIIdBASE IVdBASE 5.0

Съдържание