Понеже много продукти на Microsoft използват ODBC като основен компонент и също така преразпределят драйверите на ODBC, в отдела за обслужване и поддръжка на клиенти на Microsoft приемат ODBC като част от всеки продукт, който включва ODBC като компонент. Поддръжката за ODBC се предоставя в съответствие със споразумението за поддръжка на този продукт. За допълнителна информация вж. документацията към продукта.

Съдържание