Eftersom många Microsoft-produkter använder ODBC som en grundkomponent och också vidaredistribuerar ODBC-drivrutiner, anser Microsofts kundtjänst och support att ODBC är en del av den produkt där ODBC ingår som en komponent. Support för ODBC ges därför i enlighet med det supportavtal som gäller för respektive produkt. Mer information finns i dokumentationen för respektive produkt.