Dialogrutan ODBC - inställningar för dBase innehåller bland annat följande kontroller:

Information om datakällan

Identifierar dBASE-databasen, där standardvärdet är det namn som tillverkaren angett. Fältet Beskrivning, som är tomt som standard, kan innehålla din egen beskrivning.

Databas

Välj en installerad dBASE-databasversion och databasens plats. Om du markerar kryssrutan Använd aktuell katalog är alternativen Välj katalog och Välj index inaktiverade.

Alternativ

Klicka för att ändra följande egenskaper:

  • Sorteringsordning. Anger sorteringsordningen.
  • Timeout för sida. Hur lång tid (i tiondels sekunder) som en sida finns kvar i bufferten utan att användas. Värdet måste alltid vara större än 0.
  • Exklusivt. Begränsar åtkomsten till databasen till endast en användare.
  • Visa borttagna rader. Anger om de rader som har markerats som borttagna kan hämtas eller användas som positioner.
  • Ungefärligt antal rader. Anger om statistik om tabellstorleken approximeras.
Obs!
Mer detaljerad information om den här drivrutinen finns i MSDN Library. Mer information finns även under Konvertering av datakälla, dBASE-filer, IISAM-registerposter och Gemensamma ODBC-komponentfiler i den här hjälpfilen. dBASE är en produkt som tillhör INPRISE Corporation, och har en egen hjälpfil.