Dialogboksen Konfigurer ODBC-driver for dBASE inneholder blant annet følgende kontroller:

Informasjon om datakilde

Identifiserer dBASE-databasen, og standarden er navnet som er tilordnet av produsenten. Du kan legge inn beskrivende kvalifikatorer i Beskrivelse-feltet. Feltet er som standard tomt.

Database

Velg en eventuell installert dBASE-databaseversjon og plasseringen av den. Hvis du merker av for Bruk gjeldende mappe, deaktiveres alternativene Velg mappe og Velg indekser.

Alternativer

Klikk denne for å endre følgende driveralternativer:

  • Rangfølge. For sortering.
  • Tidsavbrudd for side. Tiden, i tiendedeler av et sekund, en ubrukt side blir liggende i bufferen. Den må alltid være over 0.
  • Alene. Begrenser tilgang til databasen til bare én bruker.
  • Vis slettede rader. Angir om rader som er merket som slettet, kan hentes eller brukes til plassering.
  • Anslå antall rader. Angir om statistikk for tabellstørrelse er anslått.
Obs!
Du finner detaljert og programmatisk informasjon om denne driveren i MSDN-biblioteket. Du finner annen informasjon under Konvertering av datakilde, dBASE-filer, IISAM-registeroppføringer og Vanlige ODBC-komponentfiler i denne hjelpefilen. dBASE er et produkt fra INPRISE Corporation og leveres med egen hjelpefil.