Dialogboksen Konfigurer ODBC-driver for Paradox inneholder blant annet følgende kontroller:

Informasjon om datakilde

Identifiserer Paradox-databasen, og standarden er navnet som er tilordnet av produsenten. Du kan legge inn beskrivende kvalifikatorer i Beskrivelse-feltet. Feltet er som standard tomt.

Database

Bruk disse alternativene til å finne Paradox-databasen, eller bruk gjeldende mappe. Du kan også velge den spesifikke versjonen i hvilken som helst installert database.

Alternativer

Klikk her for å endre driveralternativer som har innvirkning på tilgang, tjenester og ytelse.

  • Rangfølge. Angir hvilken rekkefølge feltene sorteres i.
  • Alene. Begrenser tilgangen til bare én bruker, og forbedrer ytelsen.
  • Tidsavbrudd for side. Angir tiden, i tiendedeler av et sekund, en ubrukt side blir liggende i bufferen.
  • Brukernavn. Brukernavnet for Paradox som vises for andre brukere av Paradox-filer når en lås oppstår.
  • Nettverkslåsing. Tilgangsstilen i nettverket som skal brukes ved tilgang til Paradox-data.
Obs!
Du finner detaljert og programmatisk informasjon om denne driveren i MSDN-biblioteket. Du finner annen informasjon under Konvertering av datakilde, Paradox-filer, IISAM-registeroppføringer og Vanlige ODBC-komponentfiler i denne hjelpefilen. Paradox er et produkt fra INPRISE Corporation og leveres med egen hjelpefil.