Dialoglodziņš ODBC Paradox iestatīšana ietver, piemēram, šādas vadīklas:

Informācija par datu avotu

Identificē Paradox datubāzi, kā noklusējumu nosakot ražotāja piešķirto nosaukumu. Lauks Apraksts, kas pēc noklusējuma ir tukšs, var iekļaut aprakstošos rādītājus.

Datu bāze

Lietojiet šīs opcijas, lai noteiktu Paradox datubāzes atrašanās vietu, vai izmantojiet esošo direktoriju. Varat arī atlasīt konkrēto versiju jebkurai uzinstalētajai datubāzei.

Opcijas

Noklikšķiniet, lai mainītu draivera opcijas, kas ietekmē piekļuvi, pakalpojumus un veiktspēju:

  • Komplektēšanas secība. Nosaka lauku kārtošanas secību.
  • Ekskluzīvs. Ierobežo piekļuvi līdz tikai vienam lietotājam un uzlabo veiktspēju.
  • Lapas taimauts. Iestata laiku sekundes desmitdaļās, cik ilgi nelietota lapa paliek buferī.
  • Lietotāja vārds. Paradox lietotāja vārds, kas tiek rādīts citiem Paradox failu lietotājiem bloķēšanas laikā.
  • Tīkla stils. Tīkla piekļuves stils, kas tiek izmantots, piekļūstot Paradox datiem.
Piezīme:
Detalizēta un programmatiska informācija par šo draiveri atrodama MSDN bibliotēkā. Cita informācija ir atrodama Datu avota konvertēšana, Paradox faili, IISAM reģistra ieraksti un Kopējie ODBC komponentu faili šajā palīdzības failā. Paradox ir INPRISE Corporation produkts, un to papildina savs palīdzības fails.