Dialogové okno Nastavení ODBC pro Paradox obsahuje (mimo jiné) následující ovládací prvky:

Informace o zdroji dat

Identifikuje databázi Paradox, výchozí je název přidělený výrobcem. Pole Popis, které je ve výchozím nastavení prázdné, může obsahovat popisné kvalifikátory.

Databáze

Pomocí těchto možností můžete určit umístění databáze Paradox nebo použít aktuální adresář. Rovněž můžete vybrat konkrétní verzi nainstalované databáze.

Možnosti

Kliknutím na tuto možnost změníte možnosti ovladače, které určují přístup, služby a výkon.

  • Pořadí řazení. Určuje pořadí, ve kterém se seřadí pole.
  • Výhradní přístup. Omezuje přístup pouze na jednoho uživatele a zlepšuje výkon.
  • Časový limit stránky. Nastaví dobu (v desetinách sekundy), po kterou zůstává nepoužitá stránka ve vyrovnávací paměti.
  • Uživatelské jméno. Uživatelské jméno pro databázi Paradox, které se při zjištění zámku zobrazí ostatním uživatelům souborů Paradox.
  • Styl souboru .net. Styl síťového přístupu, který se použije k přístupu k datům databáze Paradox.
Poznámka:
Podrobné a programové informace o tomto ovladači se nacházejí v knihovně MSDN. Další informace lze nalézt v tématech Převod zdroje dat, Soubory Paradox, Položky registru IISAM a Společné soubory součástí rozhraní ODBC v této nápovědě. Paradox je produkt společnosti INPRISE Corporation a je k němu dodáván vlastní soubor nápovědy.