Zadejte úplnou cestu nové databáze aplikace Microsoft Access, kterou chcete vytvořit.

Chcete-li při použití ovladače Microsoft Access vytvořit novou databázi, klikněte na možnost Vytvořit.

Poznámka:
Databázi vytvořenou tímto způsobem lze používat pouze v aplikaci Microsoft Access 7.0 a novější.

Pokud při nastavení nebyla zadána žádná databáze, bude uživatel vyzván k výběru souboru databáze při připojování ke zdroji dat.

Dialogové okno Nová databáze obsahuje (mimo jiné) následující ovládací prvky:

Název databáze a umístění

Určuje název a umístění nové databáze.

Národní prostředí

Určuje národní prostředí nebo jazyk databáze.

Formát

Určuje formát databázového stroje Microsoft Jet. Možnosti: Verze 4.x (nejnovější, formát Unicode), Verze 3.x (formát ANSI) nebo Verze 2.x (formát ANSI).

Možnosti

Kliknutím na možnost Systémová databáze vytvoříte databázi, kterou lze sdílet a která bude zaznamenána na kartě Systémové DSN ve Správci zdrojů dat ODBC.

Kliknutím na možnost Šifrování nastavíte tuto možnost aplikace Access. Od vydání databázového stroje Microsoft Jet verze 4.0 je při vytváření databází povolena možnost šifrování. Další informace najdete v referenční příručce programátora databázového stroje Jet. Možnost Šifrování je dostupná, pouze pokud je vybrán formát Verze 4.x.