Wprowadź pełną ścieżkę nowej bazy danych programu Microsoft Access, którą chcesz utworzyć.

Jeśli jest używany sterownik Microsoft Access, kliknij przycisk Utwórz, aby utworzyć nową bazę danych.

Uwaga:
Baza danych utworzona w ten sposób będzie działała tylko z programem Microsoft Access 7.0 lub nowszym.

Jeśli baza danych nie zostanie podana w ramach konfigurowania, podczas łączenia ze źródłem danych zostanie wyświetlony monit o wybranie pliku bazy danych.

Okno dialogowe Nowa baza danych zawiera między innymi następujące formanty:

Nazwa i lokalizacja bazy danych

Określa nazwę i lokalizację nowej bazy danych.

Ustawienia regionalne

Określa ustawienia regionalne (LCID), czyli język, dla bazy danych.

Format

Określa format aparatu bazy danych Microsoft Jet. Opcje: Wersja 4.x (najnowsza, format Unicode), wersja 3.x (format ANSI) lub wersja 2.x (format ANSI).

Opcje

Kliknij przycisk Systemowa baza danych, aby utworzyć bazę danych, która będzie mogła być udostępniona i zostanie zarejestrowana na karcie Systemowe DSN w Administratorze źródeł danych ODBC.

Kliknij przycisk Szyfrowanie, aby ustawić tę opcję programu Access. W aparacie bazy danych Microsoft Jet w wersji 4.0 podczas tworzenia baz danych jest dozwolone ich szyfrowanie. Dodatkowe informacje można znaleźć w podręczniku Jet Database Engine Programmer's Reference. Opcja Szyfrowanie jest dostępna tylko wtedy, gdy jest wybrany format Wersja 4.x.