Unesite celu putanju za novu Microsoft Access bazu podataka koju želite da kreirate.

Ako koristite Microsoft Access upravljački program, kliknite na dugme Kreiraj da biste kreirali novu bazu podataka.

Napomena:
Baza podataka kreirana na ovaj način će raditi samo sa verzijom Microsoft Access 7.0 i novijim.

Ako nije navedena nijedna baza podataka pri instalaciji, od korisnika će biti zatraženo da izabere datoteku baze podataka kada se povezuje na izvor podataka.

Dijalog Nova baza podataka između ostalih sadrži i sledeće kontrole:

Ime baze podataka i lokacija

Navodi ime i lokaciju nove baze podataka.

Lokalni standard

Navodi lokalni standard (LCID) ili jezik za bazu podataka.

Format

Navodi format za mašinu Microsoft Jet baze podataka. Opcije: Verzija 4.x (najnovija, Unikod format), Verzija 3.x (ANSI format) ili Verzija 2.x (ANSI format).

Opcije

Ako kliknete na dugme Sistemska baza podataka kreiraće se baza podataka koja može da se deli i biće sačuvana na kartici DSN sistema u dijalogu „ODBC Data Source Administrator“.

Dugme Šifrovanje postavlja ovu opciju u Access-u. U verziji 4.0 mašine Microsoft Jet baze podataka, dozvoljeno je šifrovanje baze podataka prilikom kreiranja baza podataka. Za dodatne informacije pogledajte Jet Database Engine reference za programere. Opcija Šifrovanje je dostupna samo ako je izabran format verzije 4.x.