ODBC upravljački programi za baze podataka za radnu površinu verzija 4.0 uključuju sledeće ISAM datoteke za Paradox:

32-bitni ISAM Paradox verzije

Mspdox40.dllOdpdx32.dll

Paradox 3.x Paradox 4.x Paradox 5.x