Dijalog Izbor indeksa između ostalih sadrži i sledeće kontrole:

Tabele

Navodi sve datoteke u trenutno izabranom izvoru podataka.

Indeksi

Navodi indekse koji su dodeljeni trenutno izabranoj datoteci na listi Tabele.

Prikaži datoteke tipa

Određuje koji tipovi datoteka će biti prikazani na listi Indeksi.

Upravljački program ODBC dBASE automatski otvara i ažurira dBASE IV indeksne datoteke. Morate da koristite dijalog Izbor indeksa da biste udružili dBASE III .ndx datoteke sa dBASE datotekama.

Primenjuju se sledeća ograničenja prilikom kreiranja dBASE indeksa:

  • Svi nazivi kolona moraju da budu važeći.
  • Sve kolone moraju da imaju isti opadajući ili rastući redosled.
  • Dužina svakog pojedinačnog teksta u koloni mora da bude manja od 100 bajtova.
  • Ako postoji više kolona, sve kolone moraju da budu tekstualne, a zbir veličina kolona mora da bude manji od 100 bajtova.
  • Memo polja ne mogu da se indeksiraju.
  • Indeks ne sme da bude unapred određen za trenutni skup polja. (Odnosno, duplirani indeksi nisu dozvoljeni.)
  • Ime indeksa mora da poštuje dBASE konvenciju imenovanja. dBASE III zahteva da svaki indeks bude zasebna datoteka i da ima oznaku tipa datoteke .ndx. U dBASE IV, indeksi se kreiraju kao imena oznaka koje se čuvaju u pojedinačnoj .mdx datoteci koja ima isto osnovno ime kao i baza podataka. (Na primer, Emp.mdx je indeksna datoteka za Emp.dbf bazu podataka.)

Da biste tabeli dodelili indeks:

  1. Na listi Tabele izaberite datoteku.
  2. Na listi Indeksi izaberite indeks.
  3. Kliknite na dugme U redu da biste sačuvali pridruživanja tabele/indeksa.
Napomena:
Kako bi ih upravljački program prepoznao, dBASE III indeksi moraju da budu dodeljeni pomoću ovog dijaloga.