תיבת הדו-שיח ‏‏בחירת אינדקסים מכילה, בין היתר, את הפקדים הבאים:

טבלאות

פירוט כל הקבצים הכלולים במקור הנתונים הנבחר כעת.

אינדקסים

פירוט האינדקסים המוקצים לקובץ הנבחר כעת ברשימה טבלאות.

פרט קבצים מסוג

ציון סוגי הקבצים שיש להציג ברשימה אינדקסים.

מנהל ההתקן של ODBC dBASE נפתח באופן אוטומטי ומעדכן את קבצי האינדקס של dBASE IV. עליך להשתמש בתיבת הדו-שיח בחירת אינדקסים כדי לשייך את קבצי .ndx של dBASE III לקבצי dBASE.

המגבלות הבאות חלות בעת יצירת אינדקסים של dBASE:

  • כל שמות העמודות חייבות להיות חוקיות.
  • כל העמודות חייבות להיות באותו סדר עולה או יורד.
  • האורך של כל עמודת טקסט יחידה חייב להיות קטן מ- 100 בתים.
  • אם קיימות עמודות מרובות, כל העמודות חייבות להיות עמודות טקסט וסכום הגדלים של העמודה חייב להיות קטן מ- 100 בתים.
  • לא ניתן ליצור אינדקס עבור שדות תזכיר.
  • לא ייתכן מצב שבו כבר צוין אינדקס עבור הקבוצה הנוכחית של השדות. (כלומר, אינדקסים כפולים אינם מותרים).
  • שם האינדקס חייב להתאים למוסכמות מתן השמות של dBASE. dBASE III מחייב שכל אינדקס יהיה בקובץ נפרד ויהיה בעל סיומת .ndx. ב- dBASE IV, אינדקסים נוצרים כשמות תגים בקובץ .mdx יחיד בעל אותו שם בסיס כמו זה של קובץ מסד הנתונים. (לדוגמה, הקובץ Emp.mdx הוא קובץ אינדקס עבור מסד הנתונים Emp.dbf).

כדי לשייך אינדקס לטבלה:

  1. מהרשימה טבלאות, בחר קובץ.
  2. מהרשימה אינדקסים, בחר אינדקס.
  3. לחץ על אישור כדי לשמור את שיוכי הטבלה/אינדקס.
הערה:
כדי שמנהל ההתקן יזהה את האינדקסים של dBASE III, יש להקצות אותם באמצעות תיבת דו-שיח זו.