תיבת הדו-שיח כניסה מאפשרת לך להקליד את שם הכניסה והסיסמה המורשים של Acces בעת התחברות למסד נתונים של Access שבעבר הוגדר כמסד נתוני מערכת. שמות כניסה וסיסמאות מוקצים על-ידי מנהל מסד הנתונים ויש להזין אותם בדיוק כפי שהוגדרו.

מקור נתונים מציין את מקור הנתונים שאליו אתה מתחבר.

הערה:
אם מקור הנתונים לא נבחר, באפשרותך להקצות מקור נתונים על-ידי לחיצה על מסד נתונים.

לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח ולהתחיל בתהליך הכניסה.

לחץ על ביטול כדי לסגור את תיבת הדו-שיח ולבטל את תהליך הכניסה.