אם לא סופק מסד נתונים במהלך ההתקנה, תתבקש לבחור קובץ מסד נתונים כאשר תתחבר למקור הנתונים.

בעת שימוש במנהל התקן של Microsoft Access, לחץ על בחירה בתיבת הדו-שיח תיבת הדו-שיח 'התקנת ODBC Microsoft Access' כדי לפתוח מסד נתונים קיים באמצעות תיבת הדו-שיח בחירת מסד נתונים, שמכילה, בין היתר, את הפקדים הבאים:

שם מסד נתונים

השם של קובץ מסד הנתונים הקיים, עם סיומת .mdb.

קריאה בלבד

מגדיר את מסד הנתונים לקריאה בלבד כדי למנוע עדכונים.

בלעדי

כאשר אפשרות זו נבחרת, מסד הנתונים נפתח במצב בלעדי, שמגביל את הגישה למשתמש אחד בכל פעם ומשפר את הביצועים. כאשר אפשרות זו נקייה, מסד הנתונים נפתח במצב משותף ומשתמשים מרובים יכולים לגשת אליו בו-זמנית.