Εάν δεν παρέχεται καμία βάση δεδομένων κατά την εγκατάσταση, κατά τη σύνδεσή σας στο αρχείο προέλευσης δεδομένων θα του ζητηθεί να επιλέξει ένα αρχείο βάσης δεδομένων.

Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα οδήγησης της Microsoft Access, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή στο παράθυρο διαλόγου Παράθυρο διαλόγου "Εγκατάσταση του ODBC για τη Microsoft Access" να ανοίξει μια υπάρχουσα βάση δεδομένων μέσω του παραθύρου διαλόγου Επιλογή βάσης δεδομένων η οποία μεταξύ άλλων περιέχει τα εξής στοιχεία ελέγχου:

Όνομα βάσης δεδομένων

Το όνομα του υπάρχοντος αρχείου βάσης δεδομένων, με επέκταση .mdb.

Μόνο για ανάγνωση

Ορίζει τη βάση δεδομένων μόνο για ανάγνωση ώστε να μην επιτρέπονται οι ενημερώσεις.

Για αποκλειστική χρήση

Όταν αυτό το στοιχείο είναι επιλεγμένο, η βάση δεδομένων ανοίγει σε λειτουργία αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιορίζει την πρόσβαση σε έναν χρήστη κάθε φορά και βελτιώνει τις επιδόσεις. Όταν καταργείται η επιλογή από αυτό το πεδίο, η βάση δεδομένων ανοίγει σε λειτουργία κοινής χρήσης και είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτήν από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα.

Πίνακας περιεχομένων