Το παράθυρο διαλόγου Εγκατάσταση του ODBC για κείμενο περιέχει μεταξύ άλλων τα εξής στοιχεία ελέγχου:

Πληροφορίες αρχείων προέλευσης δεδομένων

Προσδιορίζει το αρχείο. Στο πεδίο Περιγραφή, το οποίο είναι κενό από προεπιλογή, μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία της περιγραφής.

Βάση δεδομένων

Η προεπιλεγμένη θέση αρχείου. Εάν θέλετε να ορίσετε διαφορετική θέση, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή καταλόγου.

Αρχεία

Περιλαμβάνει τις επεκτάσεις των αρχείων κειμένου στο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Για να χρησιμοποιήσετε όλα τα αρχεία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προεπιλογή (*.*). Για να χρησιμοποιήσετε μόνο τα αρχεία που έχουν καθορισμένες επεκτάσεις, καταργήστε από το πλαίσιο ελέγχου την επιλογή Προεπιλογή (*.*) και προσθέστε τις επεκτάσεις που θέλετε. Όταν καταργήσετε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Προεπιλογή (*.*), οι προεπιλεγμένες επεκτάσεις είναι *.asc, *.csv, *.tab και *.txt.

Για να προσθέσετε μια επέκταση, πληκτρολογήστε την στο πλαίσιο Επέκταση και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Η επέκταση πρέπει να έχει τη μορφή *.xxx. Για παράδειγμα, για να χρησιμοποιήσετε αρχεία .dat, πληκτρολογήστε *.dat. Για να καταργήσετε μια επέκταση, επιλέξτε την στη λίστα Επέκταση και κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

Καθορισμός μορφής

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Καθορισμός μορφής κειμένου για να ορίσετε τη μορφή για τις στήλες σε ένα επιλεγμένο αρχείο και να καθορίσετε το σχήμα για κάθε πίνακα δεδομένων.

Σημείωση:
Όταν χρησιμοποιείται το πρόγραμμα οδήγησης κειμένου, δημιουργείται ένα αρχείο χωρίς επέκταση όταν εκτελείται η πρόταση CREATE TABLE με ένα όνομα που δεν έχει επέκταση. Για να εμφανίσετε αρχεία χωρίς επεκτάσεις στο παράθυρο διαλόγου Καθορισμός μορφής κειμένου, πρέπει να προσθέσετε το στοιχείο "*." στη Λίστα επεκτάσεων στο παράθυρο διαλόγου Εγκατάσταση του ODBC για κείμενο.

Σημείωση:
Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και πληροφορίες προγραμματισμού σχετικά με αυτό το πρόγραμμα οδήγησης θα βρείτε στη βιβλιοθήκη του MSDN. Επίσης, μπορείτε να βρείτε άλλες πληροφορίες στις ενότητες Μετατροπή αρχείου προέλευσης δεδομένων, Καταχωρήσεις μητρώου IISAM, Αρχεία ISAM κειμένου και Κοινά αρχεία στοιχείων ODBC σε αυτό το αρχείο βοήθειας.

Δείτε επίσης

Πίνακας περιεχομένων