Το ODBC Desktop Database Drivers 4.0 περιλαμβάνει δύο αρχεία ISAM 32-bit για αρχεία κειμένου: Mstext40.dll και Odtext32.dll.

Πίνακας περιεχομένων