Το ODBC Desktop Database Drivers έκδοση 4.0 περιλαμβάνει τα εξής αρχεία ISAM για Excel:

32-bit ISAM Εκδόσεις του Microsoft Excel

Msexcl40.dllOdexl32.dll

3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 97

Το πρόγραμμα οδήγησης του Microsoft Excel δεν μπορεί να εκτελέσει ανάγνωση σε αρχεία Excel που διαθέτουν μορφή προγενέστερη της έκδοσης 3.0. Ωστόσο, μπορείτε να ανοίξετε αυτά τα αρχεία σε μια μεταγενέστερη έκδοση του Microsoft Excel και να τα αποθηκεύσετε σε μορφή έκδοσης 3.0, 4.0, 5.0, 7.0 ή 97 την οποία μπορεί να διαβάσει το πρόγραμμα οδήγησης.

Πίνακας περιεχομένων