Version 4.0 av ODBC Desktop Database-drivrutinerna innehåller följande ISAM-filer för Excel:

32-bitars ISAM Microsoft Excel-versioner

Msexcl40.dllOdexl32.dll

3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 97

Drivrutinen för Microsoft Excel kan inte läsa Excel-filer med ett format tidigare än version 3.0. Däremot kan dessa filer öppnas i en senare version av Microsoft Excel och sparas i ett format från version 3.0, 4.0, 5.0, 7.0 eller 97 som drivrutinen kan läsa.