Dialogrutan Välj arbetsbok används för att leta rätt på och välja en Microsoft Excel-arbetsbok. I fältet Databas visas den markerade filen. Om du vill förhindra att filen uppdateras markerar du kryssrutan Skrivskydd. Sök efter den arbetsbok du vill använda med kontrollerna Kataloger, Filformat och Enheter, eller klicka på Nätverk om du vill söka efter en arbetsbok i nätverket.