Om du använder drivrutinen för Microsoft Access klickar du på Databas och sedan på Systemdatabas i dialogrutan ODBC - inställningar för Microsoft Access för att välja systemdatabas med dialogrutan Välj systemdatabas. Beroende på vilka säkerhetskrav som finns i systemet kanske drivrutinen frågar efter namnet och lösenordet för systemdatabasen. Standardnamnet är Admin och standardlösenordet för Admin-användaren är en tom sträng.

Dialogrutan Välj systemdatabas innehåller bland annat följande kontroller:

Databas

Den befintliga databasfilens namn, med filnamnstillägget MDB.

Skrivskydd

Anger databasen som skrivskyddad för att förhindra eventuella uppdateringar.

Exklusivt

Om det här alternativet är markerat öppnas databasen i exklusivt läge, vilket begränsar åtkomst till en användare åt gången och ökar prestandan. Om kryssrutan är avmarkerad öppnas databasen i delat läge och kan kommas åt samtidigt av flera användare.