Microsoft Access sürücüsü kullanırken, Veritabanı’nı tıklatın, ardından ODBC Microsoft Access Kurulumu iletişim kutusunda Sistem Veritabanı’nı tıklatıp Sistem Veritabanı Seç iletişim kutusundan sistem veritabanını seçin. Sisteminizin güvenlik gereksinimlerine bağlı olarak, sürücü sizden sistem veritabanının adını ve parolasını isteyebilir. Varsayılan ad Admin; Admin kullanıcısı için varsayılan Microsoft Access parolası ise boş dizedir.

Sistem Veritabanı Seç iletişim kutusunda bulunan pek çok denetimden bazıları şunlardır:

Veritabanı Adı

Varolan .mdb uzantılı veritabanı dosyasının adı.

Salt Okunur

Güncelleştirme yapılmasını önlemek için veritabanını salt okunur hale getirir.

Dışlayıcı

Bu seçenek belirtildiğinde veritabanı Dışlayıcı modunda açılır, bu modda erişim aynı anda tek bir kullanıcıyla sınırlanır ve bu durumda performans artar. Seçeneğin işareti kaldırıldığında, veritabanı Paylaşılan modda açılır ve aynı anda birden fazla kullanıcı veritabanına erişebilir.