Когато използвате драйвера на Microsoft Access, щракнете върху База данни след което върху Системна база данни в диалоговия прозорец Инсталиране на ODBC Microsoft Access, за да изберете системна база данни чрез диалоговия прозорец Избор на системна база данни. В зависимост от изискванията за защита на системата, драйверът може да ви подкани за име и парола на системната база данни. Името по подразбиране е Admin, а паролата по подразбиране на Microsoft Access за потребителя Admin е празен низ.

Диалоговият прозорец Избор на системна база данни съдържа следните възможности за управление сред другите:

Име на база данни

Името на съществуващия файл на база данни с разширение .mdb.

Само за четене

Обозначава, че базата данни е само за четене, за да забрани актуализации.

Монополен

Когато това е избрано, базата данни се отваря в монополен режим, което ограничава достъпа до един потребител в даден момент и подобрява производителността. Когато отметката е махната, базата данни се отваря в споделен режим и до нея имат достъп едновременно няколко потребители.

Съдържание