Диалоговият прозорец Поправяне на база данни има за цел да поправи специфичната база данни. Използвайте този диалогов прозорец, за да определите достъпа за споделено четене/писане (по подразбиране), достъпа Само за четене (който забранява актуализации) или достъпа Монополен по време на процеса на поправяне.

Ако се появи грешка с клиента по време на процеса на фиксиране, засегнатата база данни може да е повредена и да се нуждае от поправяне. Можете да използвате диалоговия прозорец Инсталиране на ODBC Microsoft Access, за да извършите тези поправки. Щракнете върху Поправяне, след което в диалоговия прозорец Поправяне на база данни изберете файла и пътя. Щракнете върху бутона OK.

Вж. още

Съдържание