Dialogboksen Reparer database viser hvilken spesifikk database som skal repareres. Bruk denne dialogboksen til å angi tilgang av typen delt lese-/skrivetilgang (standard), skrivebeskyttet (som forbyr eventuelle oppdateringer) eller eksklusiv under reparasjonen.

Hvis det oppstår en klientfeil under iverksettingen, kan den aktuelle databasen bli skadet og trenge reparasjon. Du kan bruke dialogboksen Konfigurer ODBC-driver for Microsoft Access til å utføre disse reparasjonene. Klikk Reparer, og velg deretter filen og banen i dialogboksen Reparer database. Klikk OK.

Se også