Skriv inn hele banen til den nye Microsoft Access-databasen du vil opprette.

Når du bruker Microsoft Access-driveren, klikker du Opprett for å opprette en ny database.

Obs!
En database som opprettes på denne måten, vil bare fungere med Microsoft Access 7.0 eller senere.

Hvis ingen database angis under installasjonen, vil brukeren bli bedt om å velge en databasefil ved tilkobling til datakilden.

Dialogboksen Ny database inneholder blant annet følgende kontroller:

Databasenavn og -plassering

Angir navnet på og plasseringen av den nye databasen.

Nasjonal innstilling

Angir den nasjonale innstillingen (LCID), eller språket, for databasen.

Format

Angir formatet for Microsoft Jet-databasemotoren. Alternativer: Versjon 4.x (nyeste versjon, Unicode-format), Versjon 3.x (ANSI-format) eller Versjon 2.x (ANSI-format).

Alternativer

Hvis du klikker Systemdatabase, opprettes det en database som kan deles. Den vil bli registrert i kategorien System-DSN i ODBC Datakildeadministrator.

Hvis du klikker Kryptering, angis dette Access-alternativet. Fra og med Microsoft Jet-databasemotor versjon 4.0 er det tillatt med databasekryptering ved oppretting av databaser. Se referansen for programmerere for Jet-databasemotor for mer informasjon. Alternativet Kryptering er bare tilgjengelig når Versjon 4.x-formatet er valgt.