Introduceţi calea completă a noii baze de date Microsoft Access pe care doriţi să o creaţi.

Când utilizaţi driverul Microsoft Access, faceţi clic pe Creare pentru a crea o bază de date nouă.

Notă:
O bază de date creată ín acest mod va funcţiona doar cu Microsoft Access 7.0 şi versiuni ulterioare.

Dacă la configurare nu se furnizează nicio bază de date, utilizatorului i se va cere să selecteze un fişier bază de date când se conectează la sursa de date.

Caseta de dialog Bază de date nouă conţine, íntre altele, următoarele controale:

Nume şi locaţie bază de date

Specifică numele şi locaţia bazei de date noi.

Setări regionale

Specifică setările regionale (LCID) sau limba pentru baza de date.

Format

Specifică formatul motorului de baze de date Microsoft Jet. Opţiuni: versiunea 4.x (cea mai recentă, format Unicode), versiunea 3.x (format ANSI) sau versiunea 2.x (format ANSI).

Opţiuni

Dacă faceţi clic pe Bază de date sistem, se va crea o bază de date care poate fi partajată şi va fi ínregistrată pe fila DSN sistem ín Administrator surse de date ODBC.

Dacă faceţi clic pe Criptare, se setează această opţiune Access. Odată cu lansarea motorului de baze de date Microsoft Jet versiunea 4.0, se permite criptarea bazei de date la crearea bazelor de date. Consultaţi Jet Database Engine Programmer's Reference (Ghidul de referinţă pentru programatorii de Jet Database Engine), pentru informaţii suplimentare. Opţiunea Criptare este disponibilă doar când se selectează formatul versiunii 4.x.