Ange den fullständiga sökvägen för den nya Microsoft Access-databasen som du vill skapa.

Om du använder drivrutinen för Microsoft Access klickar du på Skapa för att skapa en ny databas.

Obs!
En databas som skapats så här fungerar bara med Microsoft Access 7.0 och senare.

Om ingen databas har angetts när datakällan skapades får användare välja en databasfil vid anslutning till datakällan.

Dialogrutan Ny databas innehåller bland annat följande kontroller:

Databas och plats

Anger namnet och platsen för den nya databasen.

Språk

Anger landskod (LCID), eller språk för databasen.

Format

Anger Microsoft Jet-databasmotorns format. Alternativ: Version 4.x (senaste versionen, Unicode-format), Version 3.x (ANSI-format) eller Version 2.x (ANSI-format).

Alternativ

Om du klickar på Systemdatabas skapas en databas som kan delas och spelas in på fliken System-DSN i ODBC - Administrera datakälla.

Klicka på Kryptering för att konfigurera det här Access-alternativet. Från och med version 4.0 av Microsoft Jet-databasmotorn är det tillåtet med databaskryptering när databaser skapas. Mer information finns i Jet Database Engine Programmer's Reference. Alternativet Kryptering är endast tillgängligt om version 4.x-formatet har valts.