Om ingen databas har angetts när datakällan skapades får du välja en databasfil vid anslutning till datakällan.

Om du använder drivrutinen för Microsoft Access klickar du på Välj i dialogrutan Dialogrutan ODBC - inställningar för Microsoft Access för att öppna en befintlig databas via dialogrutan Välj databas som bland annat innehåller följande kontroller.

Databas

Den befintliga databasfilens namn, med filnamnstillägget MDB.

Skrivskydd

Anger databasen som skrivskyddad för att förhindra eventuella uppdateringar.

Exklusivt

Om det här alternativet är markerat öppnas databasen i exklusivt läge vilket begränsar åtkomst till en användare åt gången och ökar prestandan. Om kryssrutan är avmarkerad öppnas databasen i delat läge och kan kommas åt samtidigt av flera användare.